Productinformation page Brilliant Polish

 

Waxximo Brilliant Polish Product informatie

Deze Polijst pasta is zo gemaakt dat het lichte waskrassen (swirls) verwijderd. Ook laat het geen witte krijt resten achter op kunststof delen. En si zowel met de hand als met een polijstmachine te verwerken.

 

Werkwijze

  1. Zorg dat u het te behandelen oppervlak goed schoon heeft (gewassen)
  2. Verdeel de pasta met 4 druppels op uw polijst pad
  3. Polijst het te behandelen oppervlak
  4. Gebruik een schone microvezeldoek en wrijf het overgebleven residu af en blijft wrijven tot de lak op hoogglans komt.

 

TIP! Het is te doen met de hand (gebruik hiervoor een schone mircovezeldoek) maar met een excentrische polijstmachine behaald u het beste resultaat.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat