Waxximo Car & Motor Shampoo Product informatie

Waxximo Car & Motor Shampoo is een auto was shampoo met zeer schuime en reinigende werking. En zeer vriendelijk voor alle lak soorten en wraps.

Werkwijze:

  1. Spuit het te behandelen oppervlak onder hoge druk af met water, hierdoor verwijdert u het ergste vuil en zand dit voorkomt eventuele (extra) was krassen.
  2. Verdun in een emmer de shampoo ongeveer 1 op 10 met lauw/warm water (100ml op een emmer van 10 Liter)
  3. Gebruik een speciale washandschoen van Waxximo dit voorkomt extra waskrassen. En was volledig het te behandelen oppervlak.
  4. Spuit vervolgens onder hoge druk met water af.
  5. Maak vervolgens het te behandelen oppervlak droog met een Zeem of Droogdoek.

 

 

TIP! Gebruik Waxximo Foam Pre Wash om de lak voor te reinigen, dit voorkomt voor 99% dat u waskrassen (swirls) creëert tijdens het wassen van uw lak.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat