Waxximo Dash Dress Shine en Natural Product informatie 

Waxximo Dash Dress Shine en Natural is een cockpitspray die is gemaakt om het dashboard en andere kunststof een glanzende of matte look te geven. Ook is het zo ontwikkeld dat een antistatische laag creëert zodat stof minder snel wordt aangetrokken.

Werkwijze:

  1. Waxximo Dash Dress is de detail afwerking van uw interieur. Spray de cockpitspray op een schone mircovezeldoek en wrijft de dashboard melk op het te behandelen oppervlak.
  2. Laat de Dash Dress goed ik trekken en wacht tot deze is op gedroogd.

 

TIP!

Reinig zeer vervuilende oppervlakken eerst voor met Waxximo Interior cleaner

 

Wilt u een glanzende afwerking gebruik dan Dash Dress SHINE

Wilt een matte afwerking gebruik dan Dash Dress Natural

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat