Productinformation page Engine Shine

 

Waxximo Engine Shine Product informatie

Waxximo Engine Shine is een prachtig product die alle plastic en rubberen delen van het motorcompartiment weer terug in nieuwstaat krijgt.

 

Werkwijze:

  1. Reinig het gehele motorcompartiment met Waxximo Engine Cleaner.
  2. Maak het motorcompartiment zo veel mogelijk droog.
  3. Spray de volledige motorruimte in met Waxximo Engine Shine en sluit de motorkap.
  4. Na ongeveer 30 minuten opent u het motorruim en neem met een schone mircovezeldoek het overtollige ( wit/roze druppels) af.

 

Tip! Vergeet niet om de voorruit rondom uw ruitenwissers en de voorspatborden van uw auto schoon te maken, vaak komt daar onbedoeld wat engine shine terecht als u het motorcompartiment in sprayt.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat