Waxximo Interior Cleaner Product informatie 

Waxximo Interior Cleaner is op meerdere materialen toepasbaar denk hierbij aan: Stoffen bekleding, kunststof, plastic, steen en metaal.

Werkwijze:

1.Zorg dat het te behandelen oppervlak  is voor behandeld met een stofzuiger. Zodat ergste vuil is verwijderd. 

  1. Spray het te behandelen leer oppervlak in met de Waxximo Interior Cleaner, reinig extreem vervuilend leer met een daarvoor bestemde borstel, en neem vervolgens af met een schone vochtige mircovezeldoek.
  2. Als laatste stap: Neem het gereinigde oppervlak af met een schone droge mircovezeldoek.
  3. Wacht nu tot het behandelde oppervlak mooi opdroogt.

 

Tip: Om stoffen en lederen bekleding diep te reinigen kunt overwegen om een Tornado ( speciaal apparaat die werkt op luchtdruk en water) aan te schaven, hiermee krijgt u gegarandeerd i.c.m. Waxximo Interior Cleaner alle vlekken en vuil uit uw bekleding.

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat