Productinformation page Leather Cleaner

 

Waxximo Leather Cleaner  Product informatie

Waxximo Leather Cleaner is op meerdere materialen toepasbaar maar leent zich bij uitstek voor reinigen van lederen oppervlakken. Denk hierbij ook aan: Stoffen bekleding, kunststof, plastic, steen en metaal

Werkwijze:

1.Zorg dat het te behandelen oppervlak  is voor behandeld met een stofzuiger. Zodat ergste vuil is verwijderd. 

  1. Spray het te behandelen leer oppervlak in met de Waxximo Leather Cleaner, reinig extreem vervuilend leer met een daarvoor bestemde borstel, en neem vervolgens af met een schone vochtige mircovezeldoek.
  2. Als laatste stap: Neem het gereinigde oppervlak af met een schone droge mircovezeldoek.
  3. Wacht nu tot het behandelde oppervlak mooi mat opdroogt.

 

Tip: Om stoffen en lederen bekleding diep te reinigen kunt overwegen om een Tornado ( speciaal apparaat die werkt op luchtdruk en water) aan te schaven, hiermee krijgt u gegarandeerd i.c.m. Waxximo Leather Cleaner alle vlekken en vuil uit uw bekleding.

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat